FAQs Complain Problems

महाकाली नगरपालिका नगर प्रहरीको विभिन्न पदमा दरखास्त स्वीकृत भएको आवेदकहरुको विवरण तथा परीक्षा तालिका

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: