FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

विद्यालय आर्थिक वर्ष नतिजा
जनप्रीय आधारभुत विद्यालय किम्तडी ७७/७८ PDF icon जनप्रीय आधारभुत विद्यालय किम्तडी
महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय ७७/७८ PDF icon महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय
मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय सकार ७७/७८ PDF icon मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय सकार
मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय पौनेखोला ७७/७८ PDF icon मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय पौनेखोला
गडिभवन माध्यमिक विद्यालय थाप्ला ७७/७८ PDF icon गडिभवन माध्यमिक विद्यालय थाप्ला
वसन्त भ्याली पब्लिक स्कुल ७७/७८ PDF icon वसन्त भ्याली पब्लिक स्कुल
अल्कापुरि माध्यमिक विद्यालय कोट कौतोलि ७७/७८ PDF icon अल्कापुरि माध्यमिक विद्यालय कोट कौतोलि
छापरि आधारभुत विद्यालय छापरि ७७/७८ PDF icon छापरि आधारभुत विद्यालय छापरि
कैलासपती आधारभुय विद्यालय ७७/७८ PDF icon कैलासपती आधारभुय विद्यालय
जायझुल आधारभुत विद्यालय, जायझुल ७७/७८ PDF icon जायझुल आधारभुत विद्यालय, जायझुल

Pages